Aşağıdaki anket ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemimizin bir parçası olup, sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için büyük önem taşımaktadır.

No Açıklama Memnuniyet Derecesi
1 2 3 4 5
1 Hizmet fiyat uygunluğu
2 Hizmet kalitesi
3 Acil ihtiyaçları karşılama hızı
4 Müşteriye cevap verme hızı
5 Problem çözme hızı
6 Müşteriye karşı ilgi ve samimiyet
7 Operatörün davranış nezaketi
8 Telefonları bekletme süresi
9 Aranan kişi yoksa çözüm bulunması
10 İlgili notların iletilmesi
11 Müşteri şikayetlerine duyarlılık
12 Şikayetler için alınan düzeltici faaliyetlerin zamanında yerine getirilmesi
13 Şikayetler için alınan düzeltici faaliyetlerin etkinliği
14 Müşteri memnuniyetini esas alma
15 Ürün tanımı ve izlenebilirlilik
16 Ürün değişikliklerinin tam olarak zamanında uygulanması
17 Sipariş terminlerine uyum
18 Sipariş miktarlarına uyum
19 Kalite şartlarına uyum
20 Plansız siparişleri gerçekleştirme performansı
21 Ambalaj ve sevkiyat uygunluğu
22 Kalite yönetim sistemi çalışma performansı
1:Çok Kötü, 2:Kötü, 3:Orta, 4:İyi, 5:Çok İyi

F.29 / 20.08.2018 / Rev:00